Roland Baader, „Koniec pieniądza papierowego”

„Koniec pieniądza papierowego” to książka Rolanda Baadera, wydana w 2012 roku, która porusza temat przyszłości pieniądza i systemów monetarnych. Autor analizuje aktualne kwestie dotyczące pieniądza papierowego, jak i cyfrowego, stawiając tezy i prognozy dotyczące przyszłych zmian w dziedzinie finansów. Książka składa się z pięciu rozdziałów, zaczynając od opisu aktualnego stanu systemu monetarnego i kryzysów finansowych, a kończąc na opisie potencjalnej rewolucji w dziedzinie pieniądza. Baader analizuje w nim m.in. wpływ globalizacji na finanse, wojny pieniężne,...