Chan Kim, Renée Mauborgne, „Strategia błękitnego oceanu”

„Strategia błękitnego oceanu” autorstwa Chan Kim i Renée Mauborgne to jedna z najważniejszych książek w dziedzinie zarządzania i strategii biznesowej. Jest to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczny przewodnik, który pomoże firmom stworzyć niepowtarzalną wartość dla klientów i zyskać przewagę nad konkurencją. Kim i Mauborgne przedstawiają koncepcję „błękitnego oceanu”, który jest metaforą dla nieodkrytych, nieskażonych terenów, na których firmy mogą działać i tworzyć wartość dla klientów. Tworzenie „błękitnego oceanu” polega na innowacyjnym myśleniu i...