Henry Hazlitt, „Ekonomia w jednej lekcji”

Książka „Ekonomia w jednej lekcji” to wyjątkowo przystępne i klarowne wprowadzenie do podstaw ekonomii. Autor, Henry Hazlitt, w prosty sposób tłumaczy zawiłe koncepcje ekonomiczne i pokazuje, jak polityka gospodarcza wpływa na społeczeństwo. Hazlitt dokonuje analizy różnych decyzji gospodarczych i pokazuje, że koszty takich decyzji często są ukryte i mogą mieć nieoczekiwane konsekwencje. Autor wykazuje, że wolny rynek jest najlepszym sposobem na osiągnięcie dobrobytu społeczeństwa, a interwencjonizm rządu często prowadzi do niepożądanych skutków. Hazlitt omawia także...