Brian Tracy, „Zjedz tę żabę!”

„Zjedz tę żabę” to książka autorstwa Briana Tracy, wydana po raz pierwszy w 2001 roku. Jest to pozycja z gatunku literatury motywacyjnej, która skupia się na zasadzie „rób najważniejsze rzeczy pierwsze”.

Zjedz tę żabę
Brian Tracy, „Zjedz tę żabę!”

Tracy wprowadza czytelnika do koncepcji, że najważniejsze zadania są często najbardziej trudne i wymagają najwięcej energii, a także czasu, aby je wykonać. Właśnie dlatego, wielu z nas unika ich lub odkłada na później. Autor porównuje takie zadania do „żab”, które trzeba „zjeść” jak najszybciej, aby móc skupić się na mniej ważnych sprawach i poczuć się bardziej produktywnym.

Książka składa się z dwunastu rozdziałów, z których każdy koncentruje się na jednej zasadzie dotyczącej zarządzania czasem i priorytetów. Tracy udziela praktycznych porad i wskazówek dotyczących skutecznego planowania i organizacji czasu, a także jak zmotywować się do wykonywania trudniejszych zadań.

W rozdziale pierwszym autor przedstawia koncepcję „żaby” i zachęca do podejmowania trudnych zadań jako pierwszych na liście priorytetów. Następne rozdziały dotyczą takich tematów jak: „skoncentruj się na najważniejszych zadaniach”, „unikaj prokrastynacji”, „stosuj zasadę 80/20” oraz „planuj każdy dzień”. W książce Tracy również porusza kwestię umiejętności delegowania zadań i korzystania z narzędzi, które pomagają w skutecznym zarządzaniu czasem. Zachęca czytelnika do planowania z góry, aby uniknąć przestoju i niepotrzebnego stresu.

Brian Tracy, „Zjedz tę żabę!”

W książce Brian Tracy porusza również kwestię postawienia sobie celów i planowania długofalowej strategii. Autor podkreśla, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest wyznaczenie sobie jasnych i konkretnych celów, a następnie skupienie się na podejmowaniu działań, które prowadzą do ich osiągnięcia. Tracy udziela praktycznych wskazówek dotyczących definiowania celów oraz planowania działań, które pomogą czytelnikowi skutecznie je realizować.

Ostatni rozdział książki dotyczy utrzymywania nawyku skutecznego zarządzania czasem i priorytetami. Tracy zwraca uwagę, że kluczem do długotrwałego sukcesu jest utrzymywanie zdrowych nawyków i konsekwentne stosowanie wypracowanych strategii. Autor podpowiada, jak wzmocnić swoją motywację i jak dbać o swoje zdrowie, aby móc utrzymać długotrwałą efektywność i produktywność.

„Zjedz tę żabę” to książka nie tylko dla menedżerów czy biznesmenów, ale również dla każdej osoby, która chce zwiększyć swoją produktywność i skuteczność w codziennym życiu. Tracy przedstawia praktyczne i proste wskazówki, które można łatwo wdrożyć w życie.

Podsumowując, książka Briana Tracy „Zjedz tę żabę” to świetna lektura dla każdego, kto chce nauczyć się skutecznego zarządzania czasem i priorytetami. Autor udziela praktycznych porad i wskazówek, które pomagają pokonać prokrastynację i skoncentrować się na najważniejszych zadaniach. Książka jest napisana w prosty i zrozumiały sposób, co sprawia, że jest łatwa do przyswojenia i wdrożenia w życie.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *